Eleesian Chocolates


Leof. Kifisias 140, Athens, 115 25, Greece.
Tel.: +30 210-0102334
contact@eleesian.gr

Contact Eleesian for Wholesale enquiries